01.

Kundemøde

Vi kommer på besøg og I fortæller om jeres drømme og behov. Der tage evt. udgangspunkt i jeres skitsetegninger og vi får i samarbejde listet op, hvad det er i ønsker og aftaler videre forløb.

02.

Forventnings-afsteming

Herefter udarbejder vi plantegninger tegninger som tilrettes efter behov, hvorefter vi forventningsafstemmer overordnet på materialevalg.

03.

Prisberegning

ScalaByg bruger ca. 8 – 10 arbejdsdage på at udregne et tilbud. Vi mødes med håndværkere på adressen og udarbejder materialelister.

04.

Gennemgang

Vi mødes igen for at løbe tilbuddet igennem, samt klarlægge eventuelle rettelser. Vi vil gennemgå vores standard entreprise kontrakt, samt påføre jeres informationer og vilkår.

05.

Opstart

Projekt starter og vi holder løbende byggemøder og forventningsafstemning med bygherre.

06.

Byggeproces

Arbejdet er i gang og Scalabyg laver kvalitetskontrol, kvalitetssikre og følger tidsplan. Evt. ændringer eller tillæg ind koordineres og udføres.

07.

Afslutning og overdragelse

Projektet færdiggøres til aftalt tid og der afholdes “afleveringsforretning”. Evt. fejl og mangler udbedres hurtigst muligt, så i kan nyde resultatet.